Autoryzowany partner
enova365 dla biznesu

Masz pytanie?

enova365 CASE STUDY

Automatyzacja procesów w instytucji publicznej

Wdrożenie enova365 w NIZP PZH ‒ PIB

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB to kolejna instytucja państwowa, która wdrożyła system enova365. W ramach projektu wdrożono system ERP, który zautomatyzował procesy, wsparł elektroniczny obieg dokumentów oraz zapewnił moduł Business Intelligence. Cyfryzacji uległy między innymi formalności związane z zamówieniami publicznymi, zakupami oraz sprzedażą.

Projekt został zrealizowany w konsorcjum przez inSolutions – partnera wdrożeniowego oraz producenta oprogramowania – firmę Soneta, w ramach projektu Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH), współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Założenia projektu wdrożenia enova365

System enova365 spełnił wszystkie wymagania stawiane w przetargu ogłoszonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Zakres prac obejmował:
Dedykowana rozbudowa
Instytut potrzebował nowego systemu ERP, który będzie bogaty funkcjonalnie, a jednocześnie pozwoli na indywidualną rozbudowę. Kluczową kwestią były również intuicyjność obsługi oraz możliwość wprowadzania automatyzacji, które odciążą pracowników od wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności.
Migracja danych
W zakresie projektu znalazła się również migracja danych z dotychczasowego systemu, w którym dotychczas pracował Instytut, oraz integracja nowego systemu ERP z innymi, działającymi już w NIZP PZH – PIB systemami. Bardzo ważnym aspektem było przeszkolenie pracowników, aby mogli bez obaw rozpocząć pracę z nowym oprogramowaniu.

Szkolenia

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia online dla wszystkich pracowników. Dodatkowo, w ręce użytkowników oddano szereg materiałów szkoleniowych w formie wideo, z których pracownicy NIZP PZH – PIB mogą na bieżąco korzystać na platformie e-learningowej.

Stałe wsparcie

Ważną kwestią przy wyborze partnera wdrożeniowego była również możliwość dalszej współpracy po zakończeniu wdrożenia. inSolutions zaoferowało asystę powdrożeniową oraz stałą umowę wsparcia i rozwoju. W ramach tej umowy klient może korzystać z usług programistycznych i konsultingowych w zakresie IT, jak też merytorycznego wsparcia m.in. w obszarach kadr, płac i księgowości.
mockup enova365
Zapisz się na prezentację online
systemu ERP

Uruchomione moduły enova365

enova365 to system ERP o budowie modułowej z bogatą funkcjonalnością. Dzięki temu, podczas realizacji wdrożenia dla NIZP PZH – PIB, inSolutions wybrało dokładnie te elementy systemu, których potrzebował klient. Takie podejście sprawia, że system ERP jest dobrze dopasowany do wymagań i specyfiki działalności klienta i pozwala sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem, wspierając go jednocześnie w efektywnej i wygodnej pracy.

W ramach projektu zostały uruchomione moduły:

Realizacja tego projektu wiązała się również z pokonaniem wielu wyzwań takich jak:
 • migracja danych z dotychczasowego systemu ERP do enova365,
 • zapewnienie ciągłości pracy podczas uruchamiania nowego systemu ERP,
 • przeprowadzenie szkoleń online dla 450 osób i przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie wideo,
 • dostarczenie arkuszy testowych, integracja nowego systemu ERP z innymi,
 • działającymi u klienta systemami,
 • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa kodu oraz testów swobodnych.

Rezultaty pracy nad wdrożeniem enova365

Po stronie inSolutions w projekt było zaangażowane 20 osób, które w ramach wdrożenia enova365, w ciągu 4 miesięcy, przeszkoliło 450 osób oraz wdrożyło 7 modułów zapewniających wiele automatyzacji procesów. Równocześnie udało im się wesprzeć w pełni elektroniczny obieg dokumentów oraz moduł Business Intelligence, poddać cyfryzacji formalności związane z zamówieniami publicznymi, zakupami oraz sprzedażą.

Wsparcie po zakończonym projekcie

Aktualnie inSolutions świadczy usługi związane z utrzymaniem i dalszym rozwojem systemu wdrożonego dla NIZP PZH – PIB. Współpraca opiera się o umowę wsparcia, w ramach której inSolutions oferuje:
 • stałe wsparcie serwisowe, prace rozwojowe (w tym dostosowywanie systemu enova365 do zmieniających się potrzeb),
 • dostosowywanie enova365 do zmieniających się standardów wymiany danych pomiędzy NIZP PZH – BIP,
 • a instytucjami zewnętrznymi (w tym m.in. ECDC, WHO, EFSA i MZ),
 • wsparcie aktualizacyjne,
 • wsparcie konsultingowe.
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie wdrożenia systemu enova365 – skontaktuj się z nami.

Pobierz pełne
case study

i poznaj szczegóły wdrożenia
enova365 w NIZP PZH ‒ PIB

Więcej o nas:

Więcej o enova365: